Regulamin

Obrazek
Awatar użytkownika
Tivo
Administrator
Posty: 22
Rejestracja: 04 maja 2018, 15:29
Status: Offline
Tivo’s avatar
Loading…

Regulamin

Post autor: Tivo » 12 maja 2018, 5:57

Zasady w Grze

Role-Play
Zasady RP określają styl gry na serwerze. „Role play”, czyli odgrywanie ról. Gracze mają obowiązek zachowywać tak jakby to oni sami uczestniczyli w wirtualnym świecie. Działa to jak odgrywanie ról w sztuce teatralnej tyle, że bez konkretnego scenariusza.

RDM (Random Death Matching)
Musisz określić swój cel (zgodnie z zasadami RP), zanim go zabijesz, zabijanie niewinnych ludzi będzie uważane za RDM i w rezultacie może zostać ukarane usunięciem z serwera.

VDM (Vehicle Death Matching)
Przejeżdżanie ludzi oraz zabijanie ich bez przyczyny za pomocą pojazdów jest uważane za VDM i skutkuje usunięciem z serwera.

Stream Hunting
Stream Hunting, czyli polowanie na gracza odnosząc się do pozycji z jego stream’a. Jest ono surowo zabronione i wszelkie jego próby będą karane jak RDM/VDM bez podpunktu pierwszego.

Griefing
Zachowanie graczy polegające na szkodzeniu otoczeniu i innym graczom. Termin pochodzi od angielskiego słowa grief (czyli żal, zgryzota) i może być tłumaczony na "przysparzanie komuś powodów do żalu, zgryzoty, smutku". Griefing jest synonimem wandalizmu. Kary za griefing będą rozpatrywane indywidualnie.

Cheating
Wszystkie programy zewnętrzne ingerujące w grę są zabronione.
Skutkiem użycia cheatów będzie ban peramentny bez możliwości odwołania.

Kary za RDM / VDM:
24-48 Godzin
7 Dni
Peramentny

Regulamin jest tematem, który trzeba nieustannie poprawiać. Aktualizacje będą ogłaszane tylko na FORUM, także jest to w Twojej sprawie żeby sprawdzać czy nie zaszły żadne zmiany.


Glitche

Wszystko to, co pozwala Ci uniknąć aresztowania, kiedy jesteś zakuty jest uważane za glitch’ing, także wchodzenie oraz wychodzenie z pojazdu podczas bycia zakutym.
Wchodzenie pod tekstury budynków oraz podobne tego typu rzeczy to również glitch’ing.

Wszystko to, co pozwala Ci zrobić coś, co nie jest w zamierzeniu misji również jest uznawane za glitch’ing.

*- Combat logging jest aktem rozłączenia z serwera podczas ostrzału. Obejmuje to również rozłączanie w celu uniknięcia aresztowania, porwania, rabunku oraz innych temu podobnych działań przeciwko Tobie. Combat logging jest karany jak RDM oraz VDM. Jeśli nic się nie wydarzyło w przeciągu ostatnich 10 minut, wtedy możesz spokojnie się wylogować. Każda sprawa Combat Logowania będzie rozpatrywana indywidualnie i będzie wymagać konkretnych dowodów.

Prawa, Regulacje, Kary & Nielegalne rzeczy & Pojazdy
Postanowienia ogólne

Kultura Osobista

Cywil jest zobligowany do zachowania kultury w miejscu publicznym. Przeklinanie/wyzywanie lub niestosowne zachowywanie, zostanie ukarane mandatem w wysokości ($500 - $10000) Jeśli osoba nie zamierza się uspokoić będzie ukarana tymczasowym usunięciem z serwera.

Polecenia Policjanta
Nie stosowanie się do poleceń policjanta będzie skutkować mandatem ($1000 - $5000) lub w nadzwyczajnych przypadkach aresztem.

Mandaty
Cywil ma prawo trzy krotnie odmówić mandatu. Jeśli cywil uznał, że został niestosownie ukarany może odwołać się do przełożonego danego policjanta. W innym przypadku odmówienie mandatu może skutkować aresztem.
Mandaty sumują się.
Środowisko
Cywil ma obowiązek chronić środowisko. Surowo zabronione jest ścinanie drzew w miejscu do tego niewyznaczonym, nie podporządkowanie się do tego zakazu będzie karane ($3000-$12000 w zależności od skali poczynionych zniszczeń).
Zabronione jest również niszczenie zieleni poprzez poruszanie się po nich pojazdami mechanicznymi. W zależności od wagi przewinienia możesz zostać ukarany od ($5000-$15000 a w szczególnych przypadkach może zostać odebrane prawo jazdy oraz kara czasowa na jego ponowne wyrobienie).

Przestępstwa, regulacje & mandaty

Zabójstwo
Kto zabija innego człowieka, podlega natychmiastowemu aresztowaniu. (20 min).

Zabójstwo w afekcie
Zabójstwo w afekcie to „przestępstwo materialne polegające na pozbawieniu życia innego człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami”. Osoba popełniająca zabójstwo w afekcie podlega natychmiastowemu aresztowaniu (10 min).

Zabójstwo w celu samoobrony
Cywil zabijający drugą osobę w celu samoobrony, może zostać zwolniony z odpowiedzialności karnej w przypadku przedstawienia wystarczająco mocnych dowodów. W innym wypadku podlega karze jak za zabójstwo.

Morderstwo
Cywil który zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych.
Podlega natychmiastowemu aresztowaniu (30 min).Przepisy ruchu drogowego, Regulacje & Mandaty

Wymagane licencje:
Jeśli cywil prowadzi pojazd musi posiadać prawidłową licencję. Jako kierowca pojazdu możesz zostać wytypowany do kontroli drogowej, w tym przypadku zostaniesz o tym odpowiednio poinformowany.

Jeśli cywil prowadzi pojazd bez licencji, pojazd zostanie odholowany oraz zostanie nałożona grzywna (do $1,000) albo w zależności od innych przewinień, może zostać aresztowany.


Ograniczenia prędkości:

W środku głównych miast
Boczne ulice & drogi = 40 km/h
Główne drogi = 50 km/h

Poza głównymi miastami
Boczne drogi = 80 km/h
Główne drogi = 80 km/h
Autostrady = 130 km/h

Mandaty za przekroczenie prędkości:
Bezdroża – Każdy cywil złapany na przekroczeniu prędkości na bezdrożu, zostanie ukarany grzywną w wysokości (minimum $2,500)
Autostrady - Każdy cywil złapany na przekroczeniu prędkości na autostradzie, zostanie ukarany grzywną w wysokości (minimum $2,000)
Drogi boczne - Każdy cywil złapany na przekroczeniu prędkości na drogach bocznych, zostanie ukarany grzywną w wysokości (minimum $2,500)
Lekkomyślna jazda - Każdy cywil złapany na lekkomyślnej jeździe, zostanie ukarany grzywną w wysokości (minimum $2,000)

Cennik mandatów:
10 km/hr ponad limit – Ostrzeżenie
20 km/hr ponad limit - $1000 Mandatu + Minimum dla danej strefy
30 km/hr ponad limit - $2000 Mandatu + Minimum dla danej strefy
40 km/hr ponad limit - $3000 Mandatu + Minimum dla danej strefy
50 km/hr ponad limit - $4000 Mandatu + Minimum dla danej strefy & odholowanie pojazdu
Jeśli cywil odmówi zapłacenia mandatu, zostanie aresztowany za nieprawidłowe operowanie pojazdem + odholowanie pojazdu
(Przykład: 50km/hr ponad limit na autostradzie = $7000 Mandatu – [Mandat + Minimum = Suma])

Pojazdy Uprzywilejowane*:
Każdy cywil ma obowiązek zatrzymać się przed pojazdem uprzywilejowanym. Niezastosowanie się do tego będzie ukarane, jako „Próba ucieczki”. (minimum $2,000 / maksimum $5,000)
*Pojazd uprzywilejowany to taki pojazd, który jest wcielony w służby Bornholm oraz posiada włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

Jeśli pojazd uprzywilejowany chce przejechać, masz obowiązek zjechać z drogi, tak, aby pojazd uprzywilejowany mógł przejechać. Niezastosowanie się do tego będzie karane, jako „Utrudnianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu” (minimum $2,000)

Jazda nocą:
Kierujący pojazdami mają obowiązek posiadać włączone światła podczas jazdy nocą. Niezastosowanie się jest karane grzywną ($1,000) albo w zależności od innych przewinień, cywil może zostać aresztowany.
Nieumyślne spowodowanie śmierci pojazdem:
Każdy cywil poszukiwany za spowodowanie śmierci pojazdem może zostać aresztowany.
Wyjątkiem jest, jeśli śmierć ta, nie wynika z Twojej winy oraz zostało to odpowiednio wcześnie zgłoszone.
Każdy cywil, który wielokrotnie zabija z użyciem pojazdu, bez uszanowania zasad role-play jest winny „VDM”.

Pojazdy nielegalne:
Każdy cywil kierujący pojazd nielegalny jest uznawany za przestępcę*. (Wszystkie pojazdy przynależne do rebelii są nielegalne, co w rezultacie poskutkuje (Natychmiastowym aresztowaniem))


Cywile prowadzący pojazdy policyjne będą ukarani grzywną równą wartości pojazdu oraz będą zobowiązani do jego zwrotu.
* Rebeliant to nazwa umowna, która w każdej chwili może ulec zmianie.

Przedmioty nielegalne:
Przedmioty wymienione na liście podlegają bezwarunkowej konfiskacie oraz mandatem $3000 + Minimum danego przedmiotu, a w przypadku nielegalnej broni $10000 + Minimum danej broni.
Przedmioty:
Wytrychy [$2000 za każdą sztukę]
Narkotyki (w ilości powyżej dwóch) [do 34 sztuk: $1000 za sztukę, powyżej 34 sztuk: [natychmiastowy areszt]Lotnictwo – Regulacje & Mandaty

Wymagania licencyjne:
Każdy cywil kierujący pojazd powietrzny musi posiadać odpowiednią licencję. Jeśli zostanie poproszony o wylądowanie przez policję, musi wylądować. Niezastosowanie się poskutkuje, jako „Próba ucieczki”. (Mandat $10,000)
Cywil zatrzymany bez odpowiednich licencji, zostanie ukarany mandatem ($15,000) oraz zarekwirowaniem pojazdu powietrznego.

Strefy zamknięte:
Wszyscy cywile mają bezwzględny zakaz przelotów nad Posterunkami Policyjih, budynków rządu i ich najbliższych okolic. Niezastosowanie się poskutkuje grzywną w wysokości ($10,000) jako „Latanie w zamkniętej strefie”.

Ograniczenia w miastach:
Cywile mogą lądować tylko w wyznaczonych miejscach w głównych miastach. Jeśli takowe jest niedostępne, cywil może wylądować 300m za granicami miasta na polu w taki sposób, aby pojazd powietrzny nie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym.
Cywil lądujący w niewyznaczonym miejscu, w mieście, zostanie ukarany grzywną ($20,000), cywil może dostać do dwóch szans na przemieszczenie helikoptera w wyznaczone miejsce. Jeśli helikopter nie został przemieszczony po dwóch szansach, zostanie on odholowany oraz pilot helikoptera zostanie ukarany: „Nieprzestrzeganie zaleceń prawnych” (Mandat $2500)
Cywil latający poniżej 75 metrów w mieście, zostanie ukarany grzywną ($7500) albo w zależności od innych przewinień, może zostać aresztowany.


Latanie nocą:
Wszyscy piloci muszą latać z włączonymi światłami kolizyjnymi. Niezastosowanie się, będzie ukarane grzywną ($5,000) albo w zależności od innych przewinień, może zostać aresztowany.


Nieumyślne spowodowanie śmierci w powietrzu:
Cywil poszukiwany za zabójstwo w powietrzu zostanie aresztowany bez względu na inne przewinienia.
Cywil wykonujący zabójstwa w powietrzu bez uszanowania zasad roleplay będzie ukarany za „VDM”, co skutkuje tymczasowym lub stałym usunięciem z serwera.

Prawo Morskie – Regulacje & Mandaty

Wymaganie licencyjne:
Cywil posiadający oraz kierujący pojazdem wodnym musi posiadać odpowiednią licencję.
Możesz zostać poproszony o wpłynięcie do portu, jeśli policjanci tego wymagają. Podczas sprawdzania licencji zostaniesz o tym poinformowany. Łódź może zostać przeszukana tylko, jeśli właściciel lub pasażer figuruje na liście poszukiwanych.
Jeśli cywil nie posiada odpowiednich licencji, pojazd zostanie odholowany oraz zostanie nałożona grzywna w wysokości ($1,000) albo w zależności od innych przewinień, może zostać aresztowany.

Pojazdy uprzywilejowane nawodne:
Cywil zobowiązany jest zatrzymać się przed pojazdem uprzywilejowanym. Niezastosowanie się poskutkuje grzywną „Ucieczka przed policją” (minimum $1,000 / maksimum $3,000).
Jeśli cywil nie zatrzyma się, policja ma prawo do unieruchomienia łodzi.
Prowadzenie pojazdów nawodnych nocą:
Zakazane jest pływanie łodzią w nocy. Niezastosowanie się jest karane mandatem ($1,000) oraz zarekwirowaniem łodzi.